Rektorat, 10.02.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milović Vesna10.02.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENTKINJA MAGISTARSKIH STUDIJA-PRIMJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA: MILOVIĆ VESNA

DOSIJE BR: M08/106

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

ZNAČAJ I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA ZA KVALITET FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA SA OSVRTOM NA CRNU GORU

Mentor: Prof. dr Ana Lalević - Filipović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 10.02.2016. DO 24.02.2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.