Rektorat, 07.07.2020

Magistarski rad/ Nikola Đalović/ Ekonomski fakultet 

STUDENT MASTER STUDIJA NIKOLA ĐALOVIĆ

DOSIJE BROJ M 40/18

URADIO JE MASTER RAD NA TEMU:

 

 

" EKONOMETRIJSKA ANALIZA DETERMINANTI PROFITABILNOSTI NAJVEĆIH BANAKA EVROPE“

 

Mentor : Prof. dr Vesna Karadžić

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne primjedbe na master rad dostaviti VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA, 07. 07. 2020. GODINE

 

Broj posjeta : 150