Rektorat, 07.07.2020

Doktorska disertacija/ Marina Vukotić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Marine Vukotić pod nazivom: „Tjelesna visina adolescenta u Crnoj Gori i njen odnos sa drugim longitudinalnim mjerama kao potencijalnim prediktorima“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

  2. Prof. dr Georgi Georgiev, Fakultet fizičkog vaspitanja, sporta i zdravlja Univerziteta Sveti Kiril i Metodije iz Skoplja

  3. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

  4. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

  5. Prof. dr Miroslav Kezunović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

Broj posjeta : 169