Rektorat, 09.07.2020

Magistarski rad/ Vesna Petrović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice obavještava javnost:

Kandidat Vesna Petrović, javno će braniti master rad na temu:”Model sistema poslovne inteligencije u domenu bankarskih usluga u poslovnoj banci” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Rondović, predsjednik

  2. Prof. dr Ljiljana Kašćelan, mentor

  3. Prof. dr Vujica Lazović, član

Odbrana će se održati dana 16.07.2020.godine sa početkom u 12:30 časova u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 145