Rektorat, 17.02.2016

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Sabina Hajdarpašić17.02.2016.  Pravni fakultet


 

Magistrantkinja Sabina Hajdarpašić braniće magistarski rad pod naslovom „Osnovi za izjavljivanje žalbe“, dana, 24.02.2016.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

1. Prof.dr Miodrag Simović-Predsjednik Komisije (redovni profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Banja Luci)

2.Prof.dr Drago Radulović-mentor (redovni profesor Pravnog fakulteta UCG)

3.Prof.dr Velimir Rakočević-član (vanredni profesor Pravnog fakulteta UCG)