Rektorat, 22.02.2016

Odbrana magistarskog rada / Fakultet likovnih umjetnosti / Vukićević Slobodan22.02.2016.  Fakultet likovnih umjetnosti


 

Magistrant Vukićević Slobodan,  braniće magistarski rad pod nazivom ,,Tipologija grafičkog dizajna vinske industrije u regionu – vizuelni identitet vinarije Petijević,, dana 02.03.2016. godine u 12 h u Studentskoj galeriji Fakulteta likovnih umjetnosti u Cetinju pred Komisijom za odbranu magistarskog rada , u sastavu:

1. prof. mr Lazar Pejović, predsjednik komisije  /redovni profesor na FLU u Cetinju/
2. prof. mr Ana Matić, mentor /redovni profesor na FLU u Cetinju/
3. prof. mr Slobodan Manojlović, član / redovni professor na FPU u Beogradu/