Rektorat, 22.02.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivana Božović22.02.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: IVANA BOŽANOVIĆ

DOSIJE BR: M08/290

URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:  

ANALIZA TRANSPARENTNOSTI KOMPANIJA LISTIRANIH NA MONTENEGROBERZI A.D.

Mentor: Prof. dr Milan Lakićević

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 22.02. 2016. DO 07.03. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.