Rektorat, 28.09.2020

Magistarski rad/ Srđan Milutinović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Srđan Milunović, javno će braniti master rad na temu:”Prilagođavanje instrumenata marketing miksa u uslovima deregulacije i liberalizacije crnogorskog tržišta osiguranja-studija slučaja “Lovćen” osiguranje AD Podgorica” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Kašćelan, predsjednik
  2. Prof. dr Milijana Novović Burić, mentor
  3. Prof. dr Milorad Jovović, član

Odbrana će se održati dana 12.10.2020.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 119