Rektorat, 29.10.2020

Magistarski rad/ Ljiljana Šćepanović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Ljiljana Šćepanović, javno će braniti master rad na temu:”Istraživanje dokaza u reviziji” pred komisijom u sastavu:

  1. dr Milan Lakićević, predsjednik
  2. dr Mirko Andrić, mentor
  3. dr Slobodan Lakić, član

Odbrana će se održati dana 06.11.2020.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 68