Rektorat, 29.10.2020

Doktorska disertacija/ Isidora Rovčanin Dragović/ Medicinski fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

MEDICINSKI FAKULTET - PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Dr  med Isidora Rovčanin Dragović, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:

 

"Nova metoda za stratifikovanje rizika za obolijevanje od Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori "

 

Dana 12.11.2020. godine u 13,00  sati (online)

 

u Sali za sastanke  (Dekanat)  na Medicinskom  fakultetu u Podgorici,

pred Komisijom u sastavu:

 

  • Prof. dr Miodrag Radunović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - predsjednik
  • Prof. dr Nataša Popović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore - mentor
  • Prof. dr Milica Martinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, komentor
  • Prof. dr Elka Stefanova, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - član;
  • Apolonija Tulo, istraživač Instituta za biomembrane, bioenergetiku i molekularnu biotehnologiju, Bari, Italija - član

 

Broj posjeta : 128