Rektorat, 10.03.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Leković10.03.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA Jelena Leković
DOSIJE BROJ M 11/31
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

"INSTITUCIONALNE PROMJENE KOJE DONOSI LISABONSKI UGOVOR U OBLASTI ZAJEDNICKE VANJSKE I BEZBJEDNOSNE POLITIKE"
Mentor : Prof. dr Danijela Jaćimović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 10.03. 2016. DO 26.03. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.