Rektorat, 25.11.2020

Magistarski rad/ Strahinja Radman/ Prirodno-matematički fakultet



O B A V J E Š T E NJE

 

 

Magistarski rad pod nazivom “Mašinsko učenje u optimizaciji videa” kandidata Strahinje Radmana, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 25. 11. 2020. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

 

Broj posjeta : 154