Rektorat, 06.01.2021

Univerzitet Crne Gore napredovao za 262 mjesta na Webometrics Transparent Ranking listiX

Univerzitet Crne Gore je rangiran na visokom 1328. mjestu najboljih svjetskih univerziteta u kategoriji najvećeg broja citata na osnovu Google Scholar profila, što je do sada najbolji rezultat u ovoj kategoriji. U odnosu na prethodno rangiranje iz jula 2020. godine, Univerzitet Crne Gore je poboljšao svoju poziciju za čak 262 mjesta.

Naime, Webometrics je 5. januara 2020. godine objavio novu listu najboljih svjetskih univerziteta u kategoriji najvećeg broja citata na osnovu Google Scholar profila “Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles”  http://www.webometrics.info/en/transparent

Primijenjena metodologija je obuhvatila 210 najcitiranijih naučnika, pri čemu su isključeni 20 najcitiranijih, kako navode u Webometrics-u, zbog “poboljšanja reprezentativnosti uzorka”. Iako ova metodologija rangiranja ne pogoduje univerzitetima sa relativno malim brojem naučnog osoblja i malim budžetom za nauku Univerzitet Crne Gore je značajno unaprijedio svoju poziciju.

Kraj 2020. godine na Google Scholar listi, obilježio je porast za više od 120 novih imena naučnika Univerziteta Crne Gore, te ih danas ukupno ima 542 u odnosu na posljednji mjesec 2019. godine kada ih je bilo 414.

Univerzitet Crne Gore prethodnih godina bilježi značajan porast u broju citata na Google Scholar listi, gdje je trenutno preko 140.000 citata, što je za gotovo 110.000 više u odnosu na isti period prije tri godine.

Porast citiranosti kao i broja naučnika na Google Scholar listi je rezultat posvećenosti Univerziteta Crne Gore, koji je krajem 2020. godine usvojio Strategiju internacionalizacije za period 2021-2026, kao strateški okvir za povećanje njegove međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti.

Vjerujemo da ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovakvim pozitivnim trendom, zahvaljujući velikoj posvećenosti naše akademske zajednice uz dodatne mjere podrške od strane Univerziteta za podsticanje najboljih naučnih rezultata i međunarodne afirmacije Univerziteta.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/univerzitet-crne-gore-napredovao-za-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi

https://www.antenam.net/drustvo/184654-univerzitet-napredovao-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-napredovao-za-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi?page=1

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-napredovao-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi/

https://mladiberana.me/ucg-napredovao-za-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi/

https://www.mladiniksica.me/ucg-napredovao-za-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/univerzitet-cg-napredovao-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=774595&datum=2021-01-08

http://me.ekapija.com/news/3134469/univerzitet-crne-gore-napredovao-za-262-mjesta-na-webometrics-transparent-ranking-listi

 

 

Broj posjeta : 527