Rektorat, 16.01.2021

Senat UCG imenovao komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanjeX

Foto iz arhive

U cilju realizacije konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja i sprovođenje postupaka, Senat je na elektronskoj sjednici imenovao komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje na sedam organizacionih jedinica.

Imenovane su komisije za sljedeće oblasti: Solfeđo (Solfeđo i Metodika nastave solfeđa), Izvođačke umjetnosti  i Izvođačke umjetnosti (Kamerna muzika) na Muzičkoj akademiji Univerziteta Crne Gore, za oblast Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, oblast Metodika razredne i razredno-predmetne nastave matimatike i Metodika vaspitno-obrazovnog rada na Filozofskom fakultetu, oblast Zaštita bilja  i Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na Biotehničkom fakultetu, Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta na i Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Grupa predmeta uvoda u medicinu, Farmaceutska tehnologija i kozmetologija i Biofarmacija sa farmakokinetikom i  Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, oblast Primijenjena matematika i programiranje i Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Na istoj Sjednici, razmotreni su prijedlozi organizacionih jedinica u realizaciji postupka za sticanje akademskog naziva doktor nauka za  šest kandidata, nakon čega su donijete odluke o imenovanju mentora.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/senat-ucg-imenovao-komisije-za-razmatranje-konkursnog-materijala

https://www.pobjeda.me/clanak/senat-ucg-imenovao-komisije-za-razmatranje-konkursnog-materijala?page=1

https://onogost.me/drustvo/senat-ucg-imenovao-komisije-za-razmatranje-konkursnog-materijala

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/307042/imenovana-komisija-za-razmatranje-konkursnog-materijala.html

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 669