Rektorat, 15.02.2021

Novo izdanje biltena o projektu E-VivaX

Objavljeno je četvrto elektronsko izdanje biltena (eng. NEWSLETTER) o Erasmus + projektu E-Viva: “Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana“, u kojem učestvuje i Univerzitet Crne Gore.

U biltenu su prikazane najnovije aktivnosti na projektu.

E-Viva projekat ima za cilj razvoj seta inovativnih trening modula na institucijama visokog obrazovanja, orjentisanih na razvoj društvenih, ličnih i socijalnih kompetencija koji će se u određenoj mjeri integrisati u postojeće nastavne planove i programe.  

Projekat okuplja 16 partnerskih institucija i to: iz Evropska unije (4), Crna Gora (2), Albanija (2), Sjeverna Makedonija (2), Bosna i Hercegovina (2), Kosovo (2) i Srbija (2).  

Projekat promoviše kombinovano učenje (blended learning) bazirano ne samo na direktnom (face to face) učenju već i na veb-orjentisanom učenju, i učenju kroz praksu i u izabranim poslovnim okruženjima.

Dokumenti

Broj posjeta : 139