Rektorat

Pokrenut postupak za izbor rektora Univerziteta Crne Gore
Pokrenut postupak za izbor rektora Univerziteta Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore pokrenuo je danas postupak za izbor rektora Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2021-2024. godine.

Odlukom Upravnog odbora UCG utvrđeni su i rokovi za izborne radnje. Konkurs za izbor rektora Univerziteta Crne Gore objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori.

Shodno Odluci, pravo prijave na konkurs imaju lica sa akademskim zvanjem redovni profesor, u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore. Uz prijavu se podnose dokazi o ispunjavanju uslova i program razvoja Univerziteta Crne Gore. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti.

Vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore je prof. dr Vladimir Božović.

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/infos/politika/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore

https://www.aktuelno.me/crna-gora/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/548915/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore

https://www.antenam.net/drustvo/203648-pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore

https://www.cdm.me/drustvo/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore-2/

https://www.portalanalitika.me/clanak/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore-2

https://gradski.me/2021/06/17/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore/

https://www.kolektiv.me/180113/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore

https://www.pobjeda.me/clanak/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-univerziteta-crne-gore-2

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/325062/pokrenut-postupak-za-izbor-rektora-ucg.html

 

Dokumenti

Broj posjeta : 923