Rektorat

Međunarodni doktorski program EMBL
Međunarodni doktorski program EMBL

Međunarodni doktorski program EMBL (EIPP) pruža studentima najsavremeniju obuku, koja sadrži ravnomjeran odnos teorije i prakse, individualnog mentorstva i kreativne slobode, kao i timskog rada i rane nezavisnosti. Prosječno trajanje doktorskog rada na EMBL -u je oko 4 godine.

Prije nego što počnu sa navedenim programom na EMBL -u, kandidati moraju imati univerzitetsku diplomu koja bi ih formalno kvalifikovala za upis doktorata ili ekvivalentnog programa u zemlji u kojoj je diploma stečena. Sve prijave moraju biti podržane sa najmanje dva akademska referentna pisma i vrednuju se isključivo na osnovu kvalifikacija i naučnog potencijala.

Doktorandi sa prethodnom EMBL asocijacijom

EMBL je otvoren za sve posjetioce, pripravnike, polaznike, studente magistarskih studija i druge naučnike koji su povezani sa EMBL -om u svrhu obuke. Dobrodošli su kandidati koji su prethodno bili povezani sa EMBL -om. Kako bi se obezbijedio jednak tretman svih kandidata za EIPP, Komisija za diplomske studije će posebno pregledati kandidate sa prethodnom asocijacijom EMBL.

Kandidati sa predhodnom EMBL asocijacijom su:

  • Bili povezani sa EMBL -om u roku od 12 mjeseci prije isteka roka za prijavu,
  • Bili povezani sa EMBL -om tokom bilo kog vremena preddiplomske procedure zapošljavanja (od roka za prijavu do datuma početne procjene prijema).

Zimski vremenski okvir za 2022.godinu:

Rok prijavljivanja: 11. oktobar 2021. godine ( do 23:59 časova)

Način prijavljivanja: preko linka https://erecruit.embl.de/phd-app/#!registration

Datumi intervjua: kraj januara 2022. godine – početak februara 2022. godine

Rezultati primjene: poslati polovinom decembra 2021. godine

Očekivani datum početka: fleksibilno; najkasnije do oktobra 2022. godine

Zbog trenutne situacije izazvane pandemijom Covid-19, postoji mogućnost da intervjui budu u virtuelnom formatu. Svi detalji u vezi sa procesom intervjua biće poslati kandidatima na vrijeme.

Informacija za kandidate: EMBL ne naplaćuje taksu ni u jednoj fazi procesa programa (prijava, intervjui, obrada, obuka ili bilo koje druge naknade).

Detaljne informacije se nalaze na sljedećem linku: Application – EMBL International PhD Programme

Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta: mr Martina Lukić, samostalna savjetnica I, e-mail: martina.lukic@mpnks.gov.me

Broj posjeta : 127