Univerzitet Crne Gore sjedište Regionalnog centra borbe protiv sajber kriminala

24.06.2022


 Univerzitet Crne Gore sjedište Regionalnog centra borbe protiv sajber kriminala

Zvaničnim proglašenjem odluke od strane francuskog Ministarstva za Evropu i spoljne poslove i Vlade Slovenije, Naučno-tehnološki park Univerziteta Crne Gore postao je sjedište Regionalnog centra za razvoj sajber bezbjedonosnih kapaciteta Zapadnog Balkana.  

Projekat “The Western Balkan Cyber Capacity Campus (WB3C)”, pokrenut je posredstvom francuskog predsjedavanja Evropskim savjetom, u partnerstvu sa Vladom Slovenije i ima za cilj da bude edukativno čvorište borbe protiv sajber kriminala bezbjedonosnih kapaciteta zemalja Regiona. Navedeno predstavlja nedvosmislenu potvrdu Univerzitetu Crne Gore čija je snažna podrška ovom projektu, koji je od esencijalnog značaja za Region i EU, imala presudnu ulogu u donošenju odluke o izboru najbolje lokacije Centra za koju je UCG aplicirao Pismom namjere u martu ove godine.

Centar će imati za cilj stvaranje regionalne strukture za borbu protiv sajber kriminala kroz razvoj kapaciteta sa fokusom na  edukaciju pripadnika bezbjedonosnog sektora i nosioce pravosudnih funkcija za sprovođenje istraga i procesuiranja krivičnih djela sajber kriminala i jačanje regionalnog sistema sajber bezbjednosti, od sajber higijene do prevencije i upravljanja rizikom.

Edukativni programi Centra će se sprovoditi u saradnji sa evropskim ekspertima za  sajber bezbjednost uz podršku “Balkan institute of science and innovation of the Université Côte dAzur" (BISI) sa kojim UCG ima zaključen Memorandum o saradnji u oblasti primijenjenih istraživanja, inovacija i transfera savremene tehnologije.

Univerzitet Crne Gore, kao temelj društvenog i ekonomskog razvoja u zemlji, ima vodeću ulogu u osmišljavanju multidisciplinarnih studijskih programa. Odlukom da Naučno-tehnološki park bude sjedište Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala, UCG je dobio i strateškog partnera u razvoju studijskih programa iz oblasti sajbersigurnosti i informaciono komunikacionih tehnologija.  Imajući u vidu da digitalna transformacija i jačanje nacionalnih kapaciteta za suprotstavljanje sajber kriminalu predstavlja strateški interes Crne Gore, UCG će u narednom periodu uspostaviti programe cjeloživotnog učenja u skladu sa Strategijom razvoja (2019-2024) koji će odgovoriti potrebama IKT industrije.

 

Broj posjeta : 776

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.