SPUCG se izborio za povećanje naknade za Program stručnog osposobljavanja, veći studentski kredit i stipendije

31.07.2022


SPUCG se izborio za povećanje naknade za Program stručnog osposobljavanja, veći studentski kredit i stipendije

Saopštenje Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore o povećanju naknada za Program stručnog osposobljavanja, studentskog kredita i stipendija studentima, prenosimo integralno:

Uvažavamo i pozdravljamo usvajanje izmjena i dopuna Zakona o stručnom osposobljvanju i Zakona o visokom obrazovanju,  koje se odnose na  povećanju iznosa novčane naknade za korisnike Programa stručnog osposobljavanja, studentskih kredita i stipendija. Smatramo ih bitnim za studentsku populaciju, ali u isto vrijeme pozivamo na suštinsko promatranje i analizu položaja studenata i mladih i cjelokupne i cjelishodne reforme svih aspekata, zakona i normi koji će uticati na njihov dugotrajno bolji status u našem društvu, kako bi ih ohrabriti i uvjerili da je Crna Gora zemlja koja računa na njih i koja ih treba.

Kao krovna studentska organizacija najveće ustanove visokog obrazovanja ova pitanja pokretali smo još u periodu pretprošlog i prošlog saziva Vlade Crne Gore. U pitanju je inicijativa koja se odnosila na reformu Programa stručnog osposobljavanja, na koju ukazujemo već duži niz godina i u okviru koje smo isticali povećanje naknade za program stručnog osposobljavanja. Takođe naša inicijativa za povećanje studentskih kredita i stipendija je jedan od zahtjeva za koji smo se napokon izborili. Povećenje studentskih kredita i stipendija desilo se nakon 11.godina, čime smatramo da su zahtjevi sudenata opravdani u potpunosti.

Kada je u pitanju Program stručnog osposobljavanja za isti već ukazujemo nekoliko zadnjih godina, da je spreman za korjenitu reformu. U tom pravcu nakon godišnjih odmora insistiraćemo na formiranju radne grupe, u kojoj će biti uključeni svi bitni akteri kada je u pitanju ova oblast, kako bi do početka nove generacije korisnika imali potpuno sređen zakonski okvir. Potrebno je utvrditi jasnije kriterijume i kontrolne mehanizme, kako bi isti bio implementiran na adekvatan način i ostvario svrhu zbog koje je i uspostavljen.

U situaciji kada se u državi desio enorman rast osnovnih troškova za život, kada je sa već povećanom prosječnom platom nemoguće obezbjediti mjesečne potrebe, stava smo da tek studenti nisu bili u mogućnosti da imaju dostojne uslove i povoljan studentski život.

U  vezi sa navedenim, 2. juna inicirali smo opet ova pitanja prema resornom ministarstvu, kao i svim poslaničkim klubovima dopisom od 29. juna, smatrajući da usvajanje izmjena i dopuna navedenih zakona, predstavlja odgovor koji je bio neophodan u trenutku kada je istovremeno sa povećanjem zarada u našoj državi, došlo i do povećanja troškova života, što se nepovoljno odrazilo na studente i njhove porodice.

Povećanje iznosa mjesečne naknade za Program stručnog osposobljavanja, kao i studentskih kredita i stipendija, predstavlja samo dio zahtjeva koje smo uputili u prethodnom periodu, a što je  bilo neophodno, kako bi studenti imali značajno povoljnije, odnosno uslove koje zaslužuju.

Takođe, stava smo da u što skorije vrijeme treba pristupiti izraditi lex specialisa kojim će se regulisati pitanje uspostavljanja Studentskog servisa, kao pravnog instituta koji će visokoškolcima dati mogućnost da rade na privremenim i povremenim poslovima, te stiču potrebna znanja i vještine, ali i zarade već tokom studiranja.

 S poštovanjem,

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

Broj posjeta : 217

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.