Rektorat

Centar izvrsnosti - pionirski poduhvat u crnogorskoj nauci
Centar izvrsnosti na mladim univerzitetima, poput Univerziteta Crne Gore, istinski je nukleus za sve ono što razvojno zastupamo, vjerujući da je univerzitet ne samo obrazovna, već i naučnoistraživačka ustanova, kazala je rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić na drugom otvorenom Danu BIO-ICT Centra izvrsnosti, koji je organizovan u okviru sedmice obilježavanja Dana Univerziteta.

Jedanaest mladih istraživača je na skupu predstavilo rezultate naučnoistraživačkih radova i konkretne proizvode i patente, koji imaju  komercijalnu i praktičnu upotrebu. 

                             

„Doktorske disertacije na našem Univerzitetu Crne Gore su rijetko ili nikako dosezale patentni nivo, a  ovo što radimo u BIO-ICT Centru izvrsnosti je ozbiljan pionirski posao“, kazala je Vojvodić.

Reforma koja je sprovođena u protekle tri godine, podsjetila je rektorka Vojvodić, je bila usmjerena ne samo na harmonizaciju sa evropskim standardima znanja, već i u pravcu podizanja kvaliteta obrazovanja i kvaliteta rada istraživačke zajednice, što se ogleda na danas predstavljenim rezultatima tog rada.

Ona je poručila da će Univerzitet Crne Gore u narednom periodu mnogo više raditi na obezbjeđivanju razvoja infrastrukture i povoljnog ambijenta za naučnoistraživački rad.

„Očekujemo razradu ozbiljne ideje u saradnji sa Ministarstvom nauke, a to je formiranje Tehnoparka u kampusu Univerziteta“, najavila je rektorka Vojvodić. 

Otvoreni dani su, smatra ona, povod da naučni rezultati postanu vidljiviji, ali i da se, prije upisnog perioda, ohrabre oni najbolji da dođu na Univerzitet Crne Gore.

Trogodišnji istraživački program Centra izvrsnosti koji vodi Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, uključuje i rad Biotehničkog fakulteta i Instituta za biologiju mora.

„Doprinos jačanju crnogorske privrede kroz dizajniranje novih proizvoda i usluga glavni je cilj BIO ICT Centra izvrsnosti“, kazao je dekan Biotehničkog fakulteta dr Miomir Jovanović, koji je pozvao i privrednike, među ostalim partnerima na ovom projektu, da prenesu svoje utiske komercijalne primjene konkretnih proizvoda Centra izvrsnosti.

Veselin Jovović,  predstavnik „Green House- Jovović“, je kazao da su izumi BIO ICT Centra izvrsnosti omogućili elektronsko praćenje navodnjavanja i smanjenja manuelne radne snage i izrazio nadu da će kontrolisani sistem navodnjavanja doprinijeti još boljim prinosima. „Ovoliki potencijal mladih ljudi zaslužuje da iskoristimo njihovo znanje i dobijemo novi proizvod“, istakao je Jovović

Ilija Guskić, predstavnik COGImara iz Kotora, kazao je da pomoću „pametne bove“ dobijaju precizne podatke u koje vrijeme i sa koliko hrane treba nahraniti ribu, dok im monitoring kvaliteta vode omogućuje sve informacije o uslovima za uzgoj ribe. Kao koristan proizvod pomenuo je i Bioportal koji im omogućava benefite kroz bolji pristup klijentima i prodaju proizvoda i na inostranom tržištu.

 

                                 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.