Energetika potencijalni stub budućeg razvoja Crne Gore uz prava zakonska rješenja
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Energetika bi trebala da postane stub budućeg razvoja Crne Gore, poručeno je sa univerzitetske tribune “Elektroenergetika kao potencijalni generator crnogorskog ekonomskog rasta”, održane na Univerzitetu Crne Gore.

Crna Gora ima prirodne potencijale u vodi, vjetru i suncu koji su još uvijek u potpunosti neiskorišćeni, a mogu biti generator ekonomskog razvoja, uz stratešku viziju, gdje bi jedno od rješenja moglo biti i Zakon o strateškom planiranju.

Prof. dr Milivoje Radović, sa Ekonomskog fakulteta UCG, kazao je da je jedan od ekonomista koji zastupa tezu da pored turizma, energetika treba da bude stub razvoja crnogorske ekonomije. „Treba da bude u finansijskom smislu i u razvojnom za buduća neka dešavanja koja će dovesti do većih stopa rasta, do boljeg životnog standarda”,

Naravno, dodao je on, pored toga što energetika može da doprinese kvalitetnijem i boljem životu građana, postoje i ona ograničenja sa ekološkog aspekta ili konekcije energetske infrastrukture, ali sa jednim sinhronizovanim održivim radom na svim potencijalnim projektima, energetika, smatra on, može da ima izuzetno značajan uticaj na ekonomski razvoj. Svoje iskustvo, kaže on, zasniva na dosadašnjem iskustvu i teoriji.

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin, govoreći o energetskoj situaciji podsjetio je da je Crna Gora jedina zemlja u Evropi koja nije povećala cijene električne energije, a da je pri tome prošlu poslovnu godinu završila pozitivno sa 4,3 miliona evra, dok je u prvom kvartalu ove godine imala više od 75 miliona eura dobiti, više nego u odnosu na isti period prošle godine.

U svom izlaganju, Rovčanin je istakao da CG ima veliku razvojnu šansu kada su u pitanju energenti, ističući bogatstvo hidro, solarnog i vjetro potencijala.

On je najavio širi investicioni ciklus, ističući urađenu studiju za gas, uskoro bi trebalo da bude potpisan i Ugovor za izgradnju VE Gvozd, projekat vrijedan 82 miliona eura, a u fokusu pažnje je i projekat SOLARI 5000+ .

Rovčanin ovom prilikom naglašava da je za ova ulaganja i realizaciju projekata potrebno pojednostaviti procedure, složenu administaraciju, a rješenje vidi u Zakonu o strateškom planiranju.

„Moje lično mišljenje je da bi Crna Gora trebala da ima Zakon o strateškom plairanju koji bi bio odvojen od Zakona o izgradnji objekata. Da se prepoznaju najznačajnije investicije iz oblasti saobraćaja, građevine, energetike, turizma i da to bude prioritet. Da se napravi sistem jednog organa, da se završava na jednom mjestu”, kazao je Rovčanin.

MSc Milan Vukasović, vođa tima u odjeljenju za upravljanjem sistemom austrijskog operatora prenosne mreže uporedio je austrijski sistem sa crnogorskim, te ukazao na sličnost u proizvodnji jer preko 60  odsto dolazi iz hidropotencijala.

U Crnoj Gori, dodao je on, generalno nedostaje jedna jasna vizija razvoja energetskog sektora. Crna Gora, istakao je, mora da ispuni evropsko zakonodavstvo i da implementira četvrti energetski paket, a oko petog energetskog paketa su u toku pregovora u okviru Evropske komisije. Za Crnu Goru, objasnio je, to znači da će biti jako povezana sa energetskim tržištem Evropske unije i s tržištem Balkana.

Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema Aleksandar Mijušković,  govoreći o iskorišćenosti podmorskog kabla, koji je donio brojne benefite ne samo kompaniji, nego i državi, istakao je da je CGES imao rekordnu dobit od svog osnivanja : 17 miliona u pretplošloj i 20,3 miliona u prošloj godini. Izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da će CGES na redovnoj Skupštini akcionara donijeti odluku o raspodjeli dividende od 8,2 miliona eura. Mijušković je naglasio da je, zahvaljujući podmorskom kablu, Crna Gora postala most između Evrope i Balkana, i kao takva predstavlja energetsko čvorište.

Brojne investicije se nastavljaju, među kojima ključnu ulogu ima završetak izgradnje 400 kV dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja”.

“Naš sistem je izuzetan i kao takav spreman je za nove izvore električne energije. A mi smo već spremni i predstavljamo dobar temelj za buduće investicije u energetskom sektoru", zaključio je Mijušković.

Tribina kojom je moderirao prof. dr Gojko Joksimović, poslala je poruku da je izvjesno da će elektroenergetika, pored njene primarne uloge , u vremenu pred nama postati i zamajac ekonomskog rasta i razvoja.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.