Reagovanje Univerziteta Crne Gore: Izbori u zvanje UCG isključivo u skladu s pravilima, nikako prema identitetskim odrednicama  
Reagovanje Univerziteta Crne Gore: Izbori u zvanje UCG isključivo u skladu s pravilima, nikako prema identitetskim odrednicama  

U skladu sa Zakonom o medijima Univerzitet Crne Gore je podnio zahtjev za objavljivanje odgovora na tekst objavljen u „Pobjedi", 5. juna 2023. godine,  pod naslovom „Kad SPC kadrira na Univerzitetu Crne Gore“. 

Reagovanje prenosimo integralno: 

Uprkos lako provjerljivim i javno dostupnim podacima koje je Univerzitet Crne Gore pružio u odgovoru Pobjedi, tekst „Kad SPC kadrira na Univerzitetu Crne Gore“ ih ignoriše, pružajući javnosti neistinitu sliku, ujedno dovodeći u pitanje ugled osam članova akademske zajednice UCG koji su izabrani u akademska zvanja u skladu sa zakonskim procedurama. 

Teško da riječ pomenuta u uvodu teksta „istraživanje“, ima potporu, kada se časopis kojeg je vrlo lako pronaći pretragom u bazi Clarivate Alalytics, stavlja u kontekst spornih časopisa. Vrijednost časopisa se lako provjerava ukucavanjem imena časopisa na koji se poziva tekst Voprosi Istori na linku Web of Science Master Journal List - Search (clarivate.com ), gdje se dobija rezultat da se časopis  nalazi u bazama Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index, Additional Web of Science Indexes, Current Contents Arts & Humanities . Pojašnjavamo, Clarivate Alalytics je globalni lider u pružanju podataka i analiza.

Dakle, časopis se nalazi u bazama koje su propisane Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja. Nalazio se i u momentu njihovog izbora, a i sada, tako da je riječ ne o „spornom“ časopisu već o časopisu koji je zakonski validan za uključivanje u bodovni sistem. Trenutno je „sporni časopis" čak u Q2 kategoriji.

Imajući u vidu navedeno, netačna je tvrdnja da je Naučni odbor funkcionisao suprotno definisanim preporukama kojima je skrenuo pažnju naučnoj zajednici da treba težiti ka publikacijama u najprestižnijim i najkvalitetnijim časopisima u skladu sa Strategijom UCG. 

Još jednom pojašnjavamo, izbori u akademska zvanja propisana su podzakonskim aktom Uslovi i kriterijumi za izbor u akademska zvanja. Bibliografska vrijednost naučnih i stručnih, umjetničkih, pedagoških dostignuća kandidata ocjenjuje se kvalitativno i kvantitativno, gdje se kvalitativni kriterijum odnosi na rezultate objavljene u časopisima koji se nalaze na Web of Science bazama naučnih časopisa odnosno citatnim listama SCI/SCIE/SSCI/A&HCI (kategorije Q 1, Q 2, Q 3  i Q 4), koje su široko korišćene i prepoznate u razvijenim akademskim sredinama. 

Dakle, riječ je o veoma složenoj proceduri gdje se insistira na kvalitetu naučnih publikacija i prepoznatljivosti na međunarodnim naučnim listama. Sve dok kandidat ne ispuni propisane uslove i kriterijume i dok ne objavi radove u časopisima koji su predviđeni mjerilom za izbor u zvanja, ne može biti izabran. To je i jedini razlog iz kojeg pojedini izbori mogu potrajati sve dok ne budu ispunjeni uslovi. 

Naučni odbor UCG formira mišljenje isključivo na osnovu odredaba postojećeg zakonskog akta Uslovi i kriterijumi za izbor u akademska zvanja i sistema bodovanja. Ukoliko ima želje za uvidom svakog pojedinačnog kandidata za izbor u zvanje na Univerzitetu Crne Gore, ima i načina, a to su javno objavljeni Bilteni Univerziteta Crne Gore. U njima se lako mogu provjeriti sve klasifikacione bibliografije koje su dio konkursne dokumentacije. 

Univerzitet Crne Gore kandidate razmatra u skladu sa zakonskim procedurama kojih se strogo pridržava i ne bavi se politikanstvom i biografskim podacima koji ukazuju na bilo vjersku bilo nacionalnu pripadnost pomenutu u tekstu „Kad SPC kadrira na Univerzitetu Crne Gore“. Na Univerzitetu Crne Gore se zalažemo da nijedna identitetska odrednica ne bude prednost, ali ni  ograničenje u smislu profesionalnog, akademskog napredovanja.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.