Pozitivno ocijenjen Elaborat za akreditaciju master programa Informaciona bezbjednost
Pozitivno ocijenjen Elaborat za akreditaciju master programa Informaciona bezbjednost

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore dao je pozitivno mišljenje o elaboratu za akreditaciju interdisciplinarnog master studijskog programa „Informaciona bezbjednost“ na engleskom jeziku (120 ECTS), kojim koordinira Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije UCG. Ovaj elaborat u daljoj proceduri dostavlja se Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. U postupku razmatranja Elaborata, uz mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore, Senat je prethodno dao pozitivno mišljenje.

Trenutno postoji globalni nedostatak obrazovanih stručnjaka u ovom području, a potražnja za njihovim vještinama značajno raste. Novoformirani Regionalni centar za borbu protiv sajber bezbjednosti daje dodatan podsticaj da se studijski program realizuje. Univerzitet Crne Gore je u vrlo oštroj regionalnoj konkurenciji, pružio podršku za uspostavljanje ovog centra u Crnoj Gori, otvarajući time za Univerzitet mogućnost da se pozicionira kao mjesto okupljanja elitnih stručnjaka iz informaciono-komunikacionog sektora.

Imajući u vidu izmijenjen ambijent u kojem se države sve intezivnije suočavaju sa incidentima i prijetnjama u kibernetičkom prostoru, program koorespondira zahtjevu za unapređenjem institucionalnih kapaciteta javnog sektora, kroz obrazovanje stručnjaka za informacionu bezbjednost.

Program će se realizovati na četiri organizacione jedinice UCG, na Elektrotehničkom, Prirodno-matematičkom, Ekonomskom i Pravnom fakultetu. Program treba da ponudi multidisciplinarni pristup u oblasti informacione bezbjednosti, na kome studenti stiču znanja o najnovijim, najrelevantnijim tehnikama, strategijama i tehnologijama u polju kibernetičke sigurnosti

Elaboratom su obuhvaćeni svi potrebni elementi: struktura studijskog programa, ciljevi studijskog programa i ishodi učenja, perspektive na tržištu rada i praktični značaj i potrebe za studijskim programom, upisna politika, nastavni plan programa, kurikulumi, finansiranje i infrastrukturni resursi, metode realizacije nastave, kontrola kvaliteta itd.

Dodatni značaj  ovog programa ogleda se u doprinosu implementacije ključnih nacionalnih strategija kao što su: Strategija sajber bezbjednosti (2022-2026), Strategija digitalne transformacije (2022-2026), Strategija pametne specijalizacije S3 (2019-2024) i Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema Crne Gore (2022-2027) u kojima je informaciona bezbjednost označena kao izuzetno važan  faktor za kontinuirani ekonomski razvoj i digitalnu tranziciju. Pored toga, novim Nacrtom Zakona o informacionoj bezbjednosti Crne Gore, predviđeno je osnivanje Agencije za sajber bezbjednost, što će dodatno povećati potrebu za kadrovskim kapacitetima u ovom domenu.

Svršeni studenti ovog programa biće spremni za rad u oblasti informacione bezbjednosti i srodnim područjima, u organizacijama privatnog i javnog sektora kao menadžeri, savjetnici i stručnjaci koji pružaju profesionalno i stručno znanje.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.