Poziv za studente:  Elektronsko potpisivanje ugovora
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Pozivamo studente da, ukoliko već nisu, iskoriste novi digitalni servis Univerziteta Crne Gore i potpišu ugovor o studiranju elektronskim putem, čije potpisivanje je zakonska obaveza. Finalizacijom ovog postupka završava se i upis na studije, a potpisani ugovor je i preduslov za polaganje ispita.

Koraci za upis i potpisivanje ugovora o studiranju su sljedeći:

  1. Kandidat aktivira novu ličnu kartu na linku Aktiviraj ličnu kartu;

(Za podršku u vezi sa aktivacijom lične karte možete se obratiti Službi za informacione komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora Ministarstva unutrašnjih poslova, mejl adresa: sit@mup.gov.me, broj telefona: 067 286 750.

  1. Kandidat se prijavljuje za upis putem platforme Elektronski upis: Upisi.edu.me; Problem sa upisi.edu.me platformom može se prijaviti na mejl info@ict.edu.me  
  2. Kandidat koji se nalazi na rang listi među kandidatima koji su stekli pravo upisa predaje originalnu dokumentaciju studentskoj službi, upisuje se i od referenta dobija čitač lične karte;
  3. Student elektronski potpisuje ugovor o studiranju putem platforme „Elektronski upis”: Upisi.edu.me,
  4. Referent za studentska pitanja provjerava da li je kandidat potpisao ugovor i izdaje mu indeks, nakon što se uvjeri da li je kandidat zaključio ugovor o studiranju.
  5. Nastavnik prilikom ispita provjerava da li student ima indeks. Ako student nema indeks – nastavnik ga upućuje u studentsku službu.

PODSJEĆAMO: Elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju je preduslov za upis na Univerzitet Crne Gore i omogućava da se ugovori o studiranju potpisuju i čuvaju elektronski, putem platforme upisi.edu.me, bez potrebe za fizičkim dolaskom studenata u studentske službe Univerziteta. Time se ubrzava i pojednostavljuje proces upisa studenata u prvu godinu studija, omogućava referentima za studentska pitanja da vrše pregled ugovora (kategorija „Ugovori” na platformi) kao i smanjuju troškovi postupka.

Uputstvo za upis putem elektronske platforme objavljeno je u konkursu za upis, u dnevnim novinama i na zvaničnom sajtu www.ucg.ac.me.

Student koji se elektronski upiše na studije mora da potpiše ugovor o studiranju elektronskim putem. Ugovor u pisanoj formi se zaključuje samo u izuzetnim slučajevima.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.