Veb sajt - Inovacije i istraživanje Zapadnog Balkana: Sistematizovane informacije na jednom mjestu
Veb sajt - Inovacije i istraživanje Zapadnog Balkana: Sistematizovane informacije na jednom mjestu

Sistematizovane informacije o aktuelnim i budućim inovacijskim fondovima, inicijativama, projektima i prilikama uopšte, dostupne su na veb sajtu Inovacije i istraživanje Zapadnog Balkana.

Upravo je nedostatak sistematizovanih informacija u regionu bio jedan od ključnih povoda praktičara inovacija da pokrenu ovu platformu. Platforma objedinjuje informacije međunarodnih organizacija koje se bave sličnim problemima.

Ključni ciljevi ove platforme su:

  • Razmjena informacija za aktuelne i planirane aktivnosti u regiji
  • Izbjegavanje preklapanja između inicijativa i udvostručavanja napora donatora
  • Identifikovanje komplementarnosti i udruživanje snaga gdje je to moguće
  • Koordinisanje aktivnostima među učesnicima (kreatorima politika, praktičarima, kompanijama, istraživačkim organizacijama, visokoškolskim ustanovama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama civilnog društva itd).

U sekciji POZIVI objavljeni su aktuelni konkursi za projekte, programe mobilnosti, istraživačke/ mentorske pozicije i slično.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.