Predstavnici Univerziteta Crne Gore na konferenciji Balkanske asocijacije univerziteta
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Predstavnici Univerziteta Crne Gore učestvovali su na konferenciji Balkanske asocijacije univerziteta (BUA) pod nazivom Akademska saradnja, izazovi i buduće perspektive na Balkanu (Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives in the Balkans). Održana je u Tuzli,  27. i 28. septembra, u organizaciji Asocijacije koja broji više od osamdeset univerziteta sa područja Balkana.

U ime Univerziteta Crne Gore Konferenciji su prisustvovali prorektor, prof. dr Veselin Mićanović i član senata prof. dr Vladimir Drekalović.

Na konferenciji su održane četiri panel diskusije. Na drugoj od njih, pod nazivom Uloga univerzitetskih mreža u evropskim integracijama Balkana (Role of University Networks in the European Integration of the Balkans ), panelisti su bili predstavnici Univerziteta Crne Gore.

Konferencija je iskorišćena kako bi bio upriličen niz bilateralnih sastanaka sa upravama više balkanskih univeziteta, a u cilju unapređenja i intenziviranja buduće saradnje.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.