Poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke saradnje 2026-2027. godina
 Poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke saradnje 2026-2027. godina

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke pomoći zemljama članicama 2026-2027. godina.

U okviru navedenih aktivnosti, zemlje članice imaju mogućnost predlaganja projekata nacionalnog, regionalnog ili interregionalnog karaktera. Nacionalni projekti su kategorija koja se bazira na identifikovanim potrebama zemalja članica (u skladu sa djelatnošću IAEA) i moraju imati svoje uporište u Okvirnom programu za zemlju (Country Programme Framework-CPF). Podsjetimo da su u slučaju Crne Gore definisane sljedeće prioritetne oblasti: zdravlje ljudi, voda i životna sredina, energetika i industrija, hrana i poljoprivreda i nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost.

Regionalni projekti, sa druge strane, moraju biti bazirani na odgovarajućim strategijama i planovima za konkretni region i moraju odslikavati zajedničke potrebe zemalja članica IAEA iz navedenog regiona. Interregionalni projekti u svojoj osnovi pružaju podršku zemljama članicama kroz organizaciju konferencija, seminara i radionica za odgovarajuće prioritetne oblasti.

Prema standardnim procedurama Agencije, a u cilju pomoći zemljama članicama u dijelu pripreme i finalizacije projekata, Međunarodna agencija za atomsku energiju pruža odgovarajuću ekspertsku podršku kao i podršku kroz organizovanje treninga za članove projektnih timova.

Kontakt osoba na nivou Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija je mr Smilja Kažić Vujačić, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i Nacionalna kontakt osoba za saradnju sa IAEA (e-mail: smilja.kazic@mpni.gov.me).

Vodič za pripremu projektnih prijedloga u ciklusu 2026-2027, sa vremenskom dinamikom aktivnosti možete preuzeti u prilogu.

Izvor informacije: Ministarstvo prosvjete, nauke i  inovacija

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.