Rektorat, 28.02.2019

Univerzitet Crne Gore i Sindikat u dijalogu - Univerzitet je primjer dobre prakseRektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić, danas je primio direktorku Evropskog komiteta međunarodne organizacije sindikata obrazovanja, gđu Susan Flocken.  

Rektor Nikolić je informisao direktoricu Flocken o dobroj saradnji Univerziteta Crne Gore i Sindikata Univerziteta Crne Gore, o njihovoj uključenosti u krucijalnim pitanjima za zaposlene na Univerzitetu, poput trenutne izrade izmjena i dopuna postojećeg Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore, u smislu nastojanja da se primanja zaposlenih usklade sa primanjima u javnom sektoru, kao i rješavanju stambene problematike zaposlenih na Univerzitetu. Uprava Univerziteta Crne Gore, pored ovih aktivnosti, pokrenula je i niz drugih kojima će poboljšati radni status zaposlenih.    

Direktorica Flocken je informisala rektora Nikolića da predstavlja organizaciju koja zastupa više od 11 miliona učitelja i nastavnika, te da je ta organizacija prepoznata kao socijalni partner u Evropskoj uniji. Ističe važnost socijalnog dijaloga, te smatra da je taj dijalog na Univerzitetu Crne Gore postignut u najboljoj mjeri, odnosno pokazuje dobre rezultate. Univerzitet Crne Gore može služiti kao primjer kako se rješavaju potrebe zaposlenih, naročito je bitno pitanje rješavanja stambene problematike, kojom se zadržava naučni i stručni kadar na Univerzitetu.  

Pored osnovnih pitanja o poboljšanju statusa zaposlenih, rektor Nikolić je istakao i rezultate postignute na polju međunarodne saradnje, mogućnostima koje su ponuđene zaposlenima za usavršavanje kroz međunarodne projekte i programe mobilnosti.        

Pored rektora Nikolića i direktorice Flocken, sastanku su prisustvovali i predstavnici Sindikata obrazovanja Albanije, Mr Vukašin Zogović, predsjednik Sindikata Univerziteta Crne Gore, prof.dr Boris Vukićević, prorektor Univerziteta Crne Gore.