Rektorat, 01.03.2019

Poziv za prijavu abstrakta za VIVO konferencijuPoštovani članovi akademske zajednice UCG, Podgorica će biti domaćin VIVO konferencije koja će biti održana od 4. do 6. septembra 2019. godine:

http://vivoconference.org/

 

VIVO je open access platforma razvijena kao projekat DuraSpace organizacije. Služi za integraciju podataka o naučnom istraživanju i edukaciji sa svetskim bazama podataka i povećanje vidljivosti u internacionalnoj akademskoj zajednici.

VIVO konferencija pokriva širok spektar tema koje se tiču istraživačkih informacionih sistema. Neke od tema su:

  • Merenje impakta akademskih aktivnosti
  • Integracija i povezivanje podataka u okviru akademskih aktivnosti
  • Promovisanje open access podataka i transparentnosti u naučnom istraživanju
  • Ocenjivane impakta akademskih aktivnosti u različitim disciplinama

 

Detaljne informacije o registraciji su na sledećem linku:

http://vivoconference.org/news/VIVO2019CfP

 

 

Srdačno,

Doc. dr Nataša Popović

Šef katedre za Medicinsku fiziologiju,

Medicinski fakultet, UCG