Rektorat, 21.06.2019

Riječ više sa dekanima fakulteta UCG o aktuelnostima 

Sa dekanima fakulteta Univerziteta Crne Gore razgovarali smo o atraktivnosti studijskih programa univerzitetskih jedinica, motivaciji mladih ljudi, njihovom daljem potencijalnom profesionalnom razvoju, saradnji na međunarodnom nivou i mogućnostima koje ona otvara za studente.

 

Dekan Popović: Arhitektonski fakultet UCG

prepoznatljiviji u inostranstvu nego u Crnoj Gori

Image

 

Jovanović: Malo je fakulteta koji imaju

privilegiju da školuju "domaćine"

Image

 

Dekan Milović: Ekonomski fakultet UCG ima važnu

ulogu u razvoju crnogorskog društva i ekonomije

Image

 

Dekan Veljović: Studenti Elektrotehničkog fakulteta UCG

imaju praksu u najznačajnijim crnogorskim kompanijama

Image

 

Dekanica Garić: O radu Fakulteta dramskih umjetnosti

govori uspjeh naših studenata

Image

 

Mobilnost na Fakultetu likovnih umjetnosti UCG

doprinijela internacionalizaciji nastave

Image

 

Dekan Marković: Svršeni studenti FPN-a

aktivni su učesnici evropskih integracija  

Image

 

Image

 

Prof. dr Perović: Studenti u Kotoru

studiraju i žive turizam

Image

 

Dekanica Jovović: Studente Filološkog fakulteta pokreće

intelektualna radoznalost za kulturu, umjetnost i književnost

Image

 

Dekan Barović: Filozofski fakultet ima odgovornu

ulogu u razvoju crnogorskog društva

Image

Dekanica Rakočević: Mjesta na Građevinskom fakultetu UCG

se popune već u prvom upisnom roku

Image

 

Dekan Vušanović: Potreba za mašinskim inženjerima uvijek postoji

Image

 

Dekan Medicinskog fakulteta UCG: Iskustvo i znanje

stiče se razgovorom i pregledom pacijenata

Image

 

Vukčević: Za mladi kadar MTF-a veliko je interesovanje

poslodavaca u sektorima proizvodnje

Image

 

Dekan Martinović: Bez Muzičke akademije UCG

nezamisliva je crnogorska muzička scena

Image

 

Dekan Ivošević: Pomorski fakultet Kotor - 60 godina

tradicije obrazovanja kadra u pomorstvu

Image

 

Dekanica Spaić: Misija Pravnog fakulteta UCG

je stvaranje društvene i stručne elite

Image

 

 

Dekan Miranović: Bez povezivanja sa svjetskim

naučnoistraživačkim centrima nema ozbiljnog bavljenja naukom

Image

 

Broj posjeta : 957