Rektorat, 11.07.2019

Za specijalističke studije ukupno 2.560, za magistarske 606 mjestaUpravni odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio je zahtjev za budžetskim sredstvima Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 23.596.678, 98 eura, a na prijedlog rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića.

Zahtjev će biti dostavljen na dalju proceduru Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica saopštio je da su na sjednici donešene odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe i o broju studenata za upis na postdiplomske magistarske studije Univerziteta Crne Gore.

„Za postdiplomske specijalističke studije predviđeno je ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343  na budžetu, a 1.217 samofinansirajućih, što je u okviru prošlogodišnjeg broja za upis, a u skladu sa licencom  Ministarstva prosvjete. Za upis na postdiplomske magistarske studije Univerziteta Crne Gore predviđeno je 606 mjesta, a visina školarine, po fakultetima, utvrdiće se posebnom odlukom Upravnog odbora UCG, po prijedlogu vijeća fakulteta“, kazao je predsjednik Bjelica.

Upravni odbor UCG je, između  ostalog, odobrio predlog Senata Univerziteta Crne Gore za dopunu licence (sa 25 na 50 mjesta) za upis studenata na postiplomske specijalističke studije na Građevinskom fakultetu, za studijski program Menadžment u Građevinarstvu. Na sjednici je data obaveza  Centru za unapređenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, da ovu odluku podnese na dalju proceduru Ministarstvu prosvjete, u formi i sadržini propisanoj Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, obavljanje djelatnosti, postupku licenciranja i načinu vođenja registra ustanova visokog obrazovanja.

 

Detaljnije informacije date su na linkovima: 

Na Univerzitetu Crne Gore za specijalističke studije 1.343 mjesta na budžetu, 1.217 samofinansirajućih

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/49874-na-univerzitetu-crne-gore-za-specijalisticke-studije-1-343-mjesta-na-budzetu-1-217-samofinansirajucih

Za upis na magistarske studije 606 mjesta na Univerzitetu Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/49875-za-upis-na-magistarske-studijske-programe-606-mjesta-na-univerzitetu-crne-gore

 

Objave: 

https://www.cdm.me/drustvo/za-specijalisticke-studije-ukupno-2-560-mjesta-a-za-magistarske-606/ 

https://portalanalitika.me/clanak/339688/za-specijalisticke-studije-ukupno-2-560-za-magistarske-606-mjesta

http://www.antenam.net/drustvo/126278-za-specijalisticke-studije-ukupno-2-560-za-magistarske-606-mjesta

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/53718-za-specijalisticke-studije-ukupno-2-560-za-magistarske-606-mjesta

https://volimpodgoricu.me/2019/07/12/za-specijalisticke-studije-ukupno-2-560-za-magistarske-606-mjesta/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/246495/na-postdiplomskim-studijama-skoro-32-hiljade-mjesta.html

http://www.antenam.net/drustvo/126222-na-postdiplomskim-studijama-ima-mjesta-za-skoro-3-2-hiljade-studenata

Image

 

 

Foto: Iz arhive

Dokumenti

Broj posjeta : 1174