Rektorat, 01.10.2019

Na specijalističkim studijama Univerziteta Crne Gore upisano ukupno 1.565 studenataX

Na specijalističkim studijama Univerziteta Crne Gore, u studijskoj 2019/20. godini, upisalo se ukupno 1.565 studenata.

Nastava na specijalističkim studijama Univerziteta Crne Gore će se odvijati u skladu sa Akademskim kalendarom UCG.

Na specijalističkim studijama studenti organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore dobijaju mogućnost da se osposobe za rad i primijene stečena znanja i vještine u praksi.

 

 

Image

https://www.cdm.me/drustvo/na-specijalistickim-studijama-univerziteta-crne-gore-upisano-1-565-studenata/

https://portalanalitika.me/clanak/346951/na-specijalistickim-studijama-univerziteta-crne-gore-upisano-ukupno-1-565-studenata

https://fosmedia.me/infos/drustvo/specijalisticke-studije-upisalo-1565-studenata

https://volimpodgoricu.me/2019/10/01/na-specijalistickim-studijama-univerziteta-crne-gore-upisano-ukupno-1-565-studenata/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/na-specijalistickim-studijama-ucg-1-565-studenata/

 

 

 

Broj posjeta : 545