Rektorat, 08.10.2019

Tokom ove sedmice II upisni rok za master studije Univerziteta Crne GoreX

Konkursi za upis na magistarske studije Univerziteta Crne Gore (II rok), za akademsku 2019/20. godinu, biće raspisani od strane 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore tokom ove sedmice, za  preostala  samofinansirajuća mjesta.

Konkursi u II roku se raspisuju u skladu sa interesovanjem izvjesnog broja kandidata za upis, po završetku I konkursa,  upućenom Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

U I roku, na svim jedinicama, ukupno je upisano 297 studenata. Popunjena su mjesta na magistarskim studijama Pravnog fakulteta, potom na pojedinim studijskim programima i to Fakulteta političkih nauka (Politikologija, Međunarodni odnosi, Novinarstvo), Građevinskog fakulteta (Konstruktivni smjer i Hidrotehnički smjer), Elektotehničkog fakulteta (Energetika i automatika).

Za preostala mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, objaviće se konkursi u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na sajtu Univerziteta Crne Gore.

Nastava na magistarskim studijama je počela 7. oktobra.

 

https://m.cdm.me/drustvo/drugi-upisni-rok-za-master-studije-ucg-tokom-ove-sedmice/

https://portalanalitika.me/clanak/347688/drugi-upisni-rok-za-master-studije-tokom-sedmice

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/ucg-tokom-sedmice-raspisuje-drugi-upisni-rok-za-master-studije

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/255014/tokom-sedmice-drugi-upisni-rok-za-master-studije.html

http://www.antenam.net/drustvo/135472-tokom-ove-sedmice-ii-upisni-rok-za-master-studije-ucg

https://fosmedia.me/infos/drustvo/tokom-ove-sedmice-drugi-upisni-rok-za-master-studije

https://volimpodgoricu.me/2019/10/08/tokom-ove-sedmice-ii-upisni-rok-za-master-studije-ucg/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/drugi-upisni-rok-za-master-studije-ucg-tokom-ove-sedmice/

 

Image

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 520