Rektorat, 10.10.2019

Dekani i direktori univerzitetskih jedinica izrazili zadovoljstvo funkcionisanjem Univerziteta Crne GoreFOTO GALERIJA

 

Na Univerzitetu Crne Gore, danas je održan sastanak proširenog rektorskog kolegijuma, kojim je predsjedavao rektor Univerziteta prof. dr Danilo Nikolić. Pored članova rektorskog kolegijuma, sastanku su prisustvovali svi dekani i direktori univerzitetskih jedinica. Sastanku su prisustvovali još i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta prof. dr Duško Bjelica i predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Danilo Jelovac.

Rektor Nikolić i članovi rektorskog kolegijuma, prorektori prof. dr Irena Orović, prof. dr Đurđica Perović, prof. dr Nataša Kostić i prof. dr Boris Vukićević predstavili su najznačajnije aktivnosti koje se trenutno sprovode na Univerzitetu i one koje će se realizovati u narednom periodu. Na sastanku se razgovaralo i o aktuelnim problemima na univerzitetskim jedinicama i načinu njihovog prevazilaženja.

Rukovodioci univerzitetskih jedinica su se, između ostalog, upoznali sa zahtjevima Univerziteta Crne Gore prema Ministarstvu prosvjete u vezi Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore. Težnja Univerziteta jeste da se poboljša status zaposlenih kroz povećanje zarada koje bi se uskladile sa onim u Javnom sektoru. Plate zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore su među najnižim u regionu, te bi se uz njihovo povećanje i uz rješavanje stambenog pitanja obezbjedio opstanak postojećeg i priliv novog univerzitetskog naučnog kadra. Jedna od najznačajnijih novina koja je predviđena u prijedlogu izmjena KU jeste da se zarade mogu uvećavati i do 30% za naučnoistraživački doprinos zaposlenog, što do sada nije bio slučaj.

U cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih dodjelom novčanih sredstava na Univerzitetu, dekani i direktori su upoznati sa iznosom sredstava koja se trenutno nalaze u stambenom fondu Univerziteta iz kojeg će se dodijeliti ova sredstva pod povoljnim uslovima. Formirana je stambena komisija koja ima za zadatak da predviđena sredstva dodijeli do kraja ove godine po osnovu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na UCG dodjelom novčanih sredstava (kredita) i Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore. Naredni korak u cilju poboljšanja stambenih potreba zaposlenih predstavlja dodjelu stanova pod povoljnim uslovima u okviru kampusa Univerziteta Crne Gore.

Rukovodioci su upoznati sa inicijativom za reviziju postojećih programa na osnovnim i novim reformisanim master studijskim programima, zatim sa aktivnostima na uspostavljanju Centra za cjeloživotno učenje, izmjenama Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, nabavkom nove naučne baze, realizacijom projektnih aktivnosti i mobilnosti osoblja i studenata, kao i realizaciju javnih nabavki putem kojih se obezbjedila savremena nastavna i laboratorijska oprema, novi namještaj u salama i amfiteatrima, i adaptacija objekta Univerziteta.

Na kolegijumu su razmijenjena mišljenja po pitanju propusta u funkcionisanju pojedinih administrativnih službi na fakultetima što je dovelo do kašnjenja regulisanja statusa studenata postdiplomskih studija. Zaključeno je da Univerzitet Crne Gore u potpunosti primjenjuje Zakon o visokom obrazovanju, Statut Univerziteta Crne Gore i pravila studiranja na postdiplomskim studijama u regulisanju statusa studenata postdiplomskih studija. S obzirom da je najveći broj studenata postdiplomskih studija sa zaostalim master radom (30 ECTS kod većine fakulteta) upisao studije u periodu 2004 – 2017. godine, a u cilju povećanja efikasnosti studiranja na našem Univerzitetu, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Studentskim parlamentom Univerziteta ćemo tražiti najoptimalnija rješenja i načine regulisanja statusa ovih studenata u narednom periodu. Iskazan je stav da treba učiniti napore u cilju poboljšanja funkcionisanja administrativnih službi na većini univerzitetskih jedinica.

Dekani i direktori su saglasni u ocjeni se da se dosta toga uradilo na razvoju Univerziteta Crne Gore i dali punu podršku strateškim opredjeljenjima Univerziteta Crne Gore u narednom periodu.

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=10&objava_id=53031

 

https://www.cdm.me/drustvo/dekani-i-direktori-saglasni-na-razvoju-univerziteta-se-radilo-mnogo/

http://www.antenam.net/drustvo/135780-dekani-i-direktori-univerzitetskih-jedinica-zadovoljni-funkcionisanjem-ucg

https://volimpodgoricu.me/2019/10/11/dekani-i-direktori-univerzitetskih-jedinica-izrazili-zadovoljstvo-funkcionisanjem-univerziteta-crne-gore/

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/60728-dekani-i-direktori-univerzitetskih-jedinica-zadovoljni-na-razvoju-univerziteta-se-mnogo-radilo

 

 

Image

Broj posjeta : 1424