Rektorat, 13.01.2020

Prorektorica Orović: Logo izvrsnosti ljudskih resursa u istraživanju prestižno priznanje za Univerzitet Crne GoreX

Prorektorica i predsjednica Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Irena Orović, u video prilogu TV Info biroa, govori o prestižnom priznanju Evropske komisije za Univerzitet Crne Gore: Logo izvrsnosti ljudskih resursa u istraživanju (HR EXCELLENCE IN RESEARCH, HRS4R).

Izjavu prenosimo u cjelosti: 

PROF. DR IRENA OROVIĆ: "Evropska komisija je dodijelila Univerzitetu Crne Gore logo Izvrsnosti u istraživanju, čime je Univerzitet svrstan u grupaciju renomiranih evropskih visokoobrazovnih institucija koje su dokazale kvalitet svog naučnoistraživačkog rada i svoju posvećenost principima koji se njeguju u Evropskom istraživačkom prostoru. 

Univerzitet je još 2012. godine potpisao Deklaraciju kojom se obavezuje na poštovanje osnovnih principa koje je definisala Evropska komisija kroz dva važna dokumenta Evropsku povelju za istraživače (Charter and Code – C&C) i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Poveljom su, uglavnom, definisani uslovi i profesionalno ponašanje i odgovornosti s jedne strane istraživača, sa druge strane institucija koje zapošljavaju istraživače, a sve sa ciljem da se kreira jedan ugodan ambijent za stvaranje nauke,  naučnih rezultata, novih znanja, za transfer i širenje tih znanja ka drugim sektorima i društvu uopšte. Kodeks o zapošljavanju istraživača je fokusiran na unapređenje kvaliteta i transparentnosti procesa zapošljavanja istraživača, ali i definisanje nekih jasnih kriterijuma za napredovanje istraživača, odnosno modela razvoja karijere istraživača u okviru akademskih zajednica.

Možemo reći da je kompletnom procesu dobijanja loga Izvrsnosti prethodila izrada Strategije ljudskih resursa u istraživanju koja je obuhvatila jedan analitički pristup u  identifikaciji nekih prednosti, odnosno dobrih strana koje imamo na Univerzitetu, ali takođe i nedostataka, odnosno neusaglašenosti sa ovim važnim principima koje je propisala Evropska komisija.

U skladu sa tim definisali smo i akcioni plan kao konkretan set mjera koje imaju za cilj harmonizaciju naše unutrašnje legislative i harmonizaciju organizacije i opšte istraživačke infrastrukture u skladu sa evropskim modelom. Strategija je obuhvatila čitav niz bitnih pitanja, počev od slobode istraživanja, etičkih principa, nediskriminišućeg pristupa svim istraživačima u okviru akademske zajednice, pitanja zaštite prava intelektualne svojine, dobre prakse u istraživanju itd. Na taj način smo pokazali zrelost, zapravo mogućnost da se nosimo sa osnovnim principima koji su definisani u naprednim akademskim sredinama što se tiče ovog evropskog podneblja. 

Smatramo da smo kroz ovaj proces napravili jedan veliki iskorak za Univerzitet i sigurna sam da će ovo značajno pomoći boljoj međunarodnoj vidljivosti Univerziteta Crne Gore, a kroz to i da ćemo imati mnogo bolju uspješnost u apliciranju za međunarodne, naročito evropske projekte na koje smo fokusirani.

Želim da naglasim da je ovo za nas bio veliki izazov i da je rukovodstvo Univerziteta i radna grupa koja je radila na kompletnoj pripremi ovog materijala koji je prethodio dobijanju loga izvrsnosti iscrpno uložila trud tokom prethodne dvije godine. Međutim, značajan broj izazova i aktivnosti tek slijedi, jer trebamo ostati na visini zadatka i na neki način opravdati povjerenje koje nam je ukazano kroz ovo odlikovanje logom Izvrsnosti u istraživanju".

Povezane vijesti: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/60893-evropska-komisija-dodijelila-univerzitetu-crne-gore-logo-izvrsnosti-ljudskih-resursa-u-istrazivanju

Image

Broj posjeta : 710