Rektorat, 19.03.2020

Univerzitet Crne Gore omogućio otključana vrata pretraživača Web of ScienceX

 

Univerzitet Crne Gore omogućio je studentima, nastavnom i naučnom osoblju servis kompanije Clarivate Analytics koji im otvara vrata za najbolji istraživački alat i dostupnost naučno utemeljene literature svijeta - Web of Science.  

„Web of Science će im omogućiti, prije svega, da vide sve ono što im je, do sada bilo zaključano, a predstavlja istraživački alat koji im omogućava da pravovremeno stiču, analiziraju i dijele stručne i naučne izvore publikovane od strane provjerenih svjetskImageih izdavača, a koji se nalaze u sortiranim bazama podataka iz oblasti njhovog interesovanja. Prosto rečeno, akademska zajednica na Univerzitetu Crne Gore je dobila najbolje oruđe za rad, a sada je na njima da ga iskoriste na pravi način, kazao je glavni i odgovorni urednik Uređivačkog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Stevo Popović.

On pojašnjava da će studenti i zasposleni uštedjeti značajno vrijeme u razvrstavanju kvalitetnih od nekvalitetnih izvora, dobiti mogućnost da na razne načine analiziraju sortirane podatke, kao i niz drugih servisa koji će im smanjiti vrijeme utrošeno u pripremanju svojih izvještaja, ali i garantovati kvalitet onoga što su dobili pretragom.

„Clarivate Analitics je globalni lider seta usluga koje, između ostalog, nude rješenja koja pokreću cjelokupni životni ciklus inovacija, prije svega naučna i akademska istraživanja, standarde za patentiranje i obavještavanje, farmaceutsku i biotehničku inteligenciju, zaštitu zaštitnih znakova, domena i brenda. Tako je i Univerzitet Crne Gore odlučio pa postane dio velike svjetske porodice koja teži svim navedenim zahtjevima savremenog društva, a u skladu sa dobrim iskustvima vodećih svjetskih univerziteta i naših kolega iz regiona“, dodao je Popović.

Direktor Centra informaciong sistema Univerziteta Crne Gore Miodrag Zarubica kazao je da testni period teče, a uskoro će biti svima dostupan.Image

„Servis će se prvenstveno koristiti na mreži Univerziteta Crne Gore, odnosno u kampusima širom naše države. Međutim, menadžment naše institutcije je razmišljao i o onima koji, zbog prirode svog posla, često putuju izvan svog osnovnog radnog okruženja, i omogućio im udaljeni pristup servisu. Tako će nastavnici koji sprovode svoja istraživanja, odlaze na studijske boravke, konferencije i/ili seminare, kao i studenti na mobilnosti, imati mogućnost, gdje god se našli, da koriste servis na koji se Univerzitet Crne Gore pretplatio, a koji će im omogućiti da uvijek imaju sa sobom oruđe za rad i efikasno sprovode svoje aktivnosti, pa makar bili i kod kuće, u vrijeme vanrednih okolnosti u kojima se trenutno nalazimo, kazao je Zarubica.

On je dodao da će Univerzitet Crne Gore,  odmah po normalizaciji stanja u državi, krenuti sa obukama za korisnike, kako bi krajnjim koristicima na što jednostavniji način približila novodostupni servis, i na taj način unaprijedila naučne aktivnosti svih zaposlenih ali i studenata.

„Ulaganje u ovaj servis bi trebalo da bude višenamjenski korisno za našu instituciju, prije svega što ćemo olakšati našim studentima i zaposlenima da obavljaju svoje poslove efikasnije i efektivnije, ali i u tome što će se vidljivost našeg univerziteta na taj način podići, te će jedan od strateših ciljeva naše institucije, sigurno biti u većem obimu zadovoljen, a to je internacionalizaija i podizanje vidljivosti Univerziteta Crne Gore. U tome sam siguran da će nam u mnogome pomoći i profesionalni kadar „Clarivate Analitics"-a koji se stavio na raspolaganje našem Univerzitetu“, zaključuje Zarubica.

 Clarivate Analitics, na čiji servis se pretplatio Univerzitet Crne Gore, je nezavisna kompanija sa preko 4000 zaposlenih, koja posluje u više od stotinu država širom svijeta i u svom vlasništvu ima poznate brendove kao što su, prije svag „Web of Science", „Cortellis", „Thomson Innovation", „Derwent World Patents Index", „CompuMark", „MarkMonitor" i „Techstreet", ali i niz drugih.

 Ova kompanija posjeduje i upravlja setom usluga koje su, uglavnom zasnovane na različitim vrstama analitike, koje imaju za cilj da svojim korisnicima ponude mogućnost da ubrzaju porast inovacija u oblasti kojom se bave, na taj način što im pruža pouzdan uvid u podatke koje su im neophodni i omogućava brže otkrivanje, zaštitu i komercijalizaciju novih ideja. Bitno je naglasiti, da je vizija „Clarivate Analitics"-a da poboljša način na koji svijet stvara, te štiti i unapređuje inovacije.

 

Image

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/ucg-omogucio-servis-koji-otkljucava-vrata-pretrazivaca-web-of-science/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/ucg-dostupan-servis-za-naucna-i-akademska-istrazivanja

https://www.antenam.net/drustvo/152234-univerzitet-crne-gore-omogucio-otkljucana-vrata-pretrazivaca-web-of-science

https://www.portalanalitika.me/clanak/ucg-omogucio-otkljucana-vrata-pretrazivaca-web-of-science

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/272895/dostupan-servis-za-naucna-i-akademska-istrazivanja.html

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-studentima-nastavnom-osoblju-i-naucnicima-dostupan-servis-koji-omogucava-pristup-web-of-science-u

https://volimpodgoricu.me/2020/03/19/ucg-omogucio-servis-koji-otkljucava-vrata-pretrazivaca-web-of-science/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/univerzitet-crne-gore-omogucio-otkljucana-vrata-pretrazivaca-web-science

https://mnemagazin.me/2020/03/19/ucg-omogucen-servis-koji-otkljucava-vrata-pretrazivaca-web-of-science/

https://www.mladiniksica.me/univerzitet-crne-gore-omogucio-otkljucana-vrata-pretrazivaca-web-of-science/

 

Broj posjeta : 1249