Rektorat, 12.05.2020

Prijedlog mjera SPUCG povodom nastavka rada fakulteta čiji je rad prekinut usljed pandemije virusa COVID 19X

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao nezavisno i autonomno tijelo prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju države Crne Gore koje predstavlja preko 21. 000 (dvadeset jednu hiljadu) studenata ima odgovornost da upozna sve studente o mjerama koje planiramo da predložimo nadležnim institucijama.

Kao najviše predstavničko tijelo studenata u Crnoj Gori imamo obavezu i dužnost da zastupamo prava i interese svih naših studenata i to u svakom trenutku. Svjesni težine situacije u kojoj se svi mi kao građani ove zemlje nalazimo, osim naše društvene odgovornosti predložićemo mjere koje bi bile od značaja za visoko obrazovanje u ovim okolnostima.

Od dana kada je obustavljena nastava na Univerzitetu Crne Gore, konstatno smo pratili proces onlajn nastave. Preko 45 radnih dana od dana prekida nastave u cilju obezbjeđivanja konitinuiteta u nastavnom procesu imali smo redovnu komunikaciju sa studentima, profesorima i upravom Univerziteta Crne Gore.

Svjesni trenutne situacije koja pokazuje da je prva faza borbe završena i da smo svi pokazali visok stepen odgovornosti, što je rezultiralo ukidanjem većeg dijela mjera očekujemo da će u skorijem periodu jedna od tema biti i fizički povratak studenata na fakultetske jedinice u cilju uspješnog završetka studijske godine svih studenata u predviđenom roku. S obzirom da Zakon o visokom obrazovanju i pravila Univerziteta propisuju da se ispiti moraju održavati u sjedištu, odnosno prostorijama organizacione jedinice, te da je ispit javan, prema važećim propisima organizacija završnog ispita nije moguća dok traju Privremene mjere Ministarstva zdravlja, te se isti mogu održati tek po njihovom prestanku.

 

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore predlaže niz mjera koje bi omogućile da se problemi koje imamo povremeno rješavaju, a studijska godina uspješno privede kraju.

 

Prijedlog mjera za koje se zalaže Studentski parlament UCG a o kojima je obavijestio nadležne institucije su sljedeće:

 

  1. Stavljavljanje u funkciju rada studentskih domova.

  2. Da svi studenti Univerziteta Crne Gore koji imaju pravo korišćenja studentske abonentske kartice (ishrane u domovima) budu oslobođeni plaćanja bonova za korišćenje menze za vrijeme ispitnog roka jun/jul. Takođe stava smo da članarina za smještaj u studentskih domovima za vrijeme ispitnog roka jun/jula bude umanjena za 50 % ili da studenti budu potpuno oslobođeni iznosa koji bi trebali da izdvoje za smještaj.

  3. Otvaranje međugradskog prevoza kako bi studenti iz ostalih crnogorskih opština mogli da dođu do svojih fakultetskih jedinica. Nesmetan saobraćaj je osnovni preduslov da se studenti vrate u gradove gdje studiraju (Podgorica, Nikšić, Cetinje, Kotor, Berane).

  4. Ukoliko se ne steknu uslovi za otvaranje granica, prioritetno treba omogućiti ulazak studenata koji su iz okruženja i koji su trenutno van teritorije Crne Gore. Riječ je o redovnim studentima koji žive na teritoriji Crne Gore i studiraju na Univerzitetu Crne Gore pod jednakim uslovima kao studenti iz Crne Gore.

  5. Da ispitni rok traje 30 radnih dana kako bi bilo dovoljno vremena da se ocjene sve predispitne obaveze za koje nije bilo mogućnosti kako zbog prirode predmeta ili drugih okolnosti da se sprovedu onlajn kanalima.

  6. Vođenje računa o opterećenju studenata je važan segment pravilnog sprovođenja ispitnog roka.Ukoliko je ECTS katalogom (silabusom) predviđeno da u okviru završnog ispita studenti polažu cijelo gradivo predmeta, nezavršene predspitne obaveze i završni ispit mogu biti organizaciono spojeni. Ukoliko se polaganjem predispitnih obaveza studenti oslobađaju dijela gradiva, ono treba da bude organizovano u posebnom terminu najmanje nedelju dana prije ispita ili zajedno sa ispitom.

  7. Obezbjediti mogućnost da po završetku mjera zbog kojih je obustavljen rad fakulteta, studenti kojima je ostala odbrana diplomskih i master radova, iste privedu kraju bez posledica kao što su nemogućnost upisa višeg stepena  studija ili isteka rokova za završetak.

  8. Jedan od početnih zahtjeva Studentskog parlamenta koji je upućen Univerzitetu Crne Gore kada je našu državu zahvatila pandemija bilo je prolongiranje uplate školarina do 1. juna 2020. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imao je razumijevanja prema ovom zahtjevu, čime je studentima produžen rok izmirenja školarina za dva mjeseca. Međutim stava smo da posebno treba imati senzibiliteta i razumijevanja za sve porodice koje imaju troje ili više studenata, a koje nisu imale prihoda zbog prestanka rada usled pandemije Covid-19. Imajući u vidu da veliki broj radno sposobnog stanovništva nije imao prihoda u protekla dva mjeseca, ovo pitanje mora imati poseban značaj. Za ovakve slučajeve naših studenata i njihovih porodica, treba imati posebno razumijevanje, jer je riječ o porodicama koje nisu u mogućnosti da omoguće izmirenje školarine u ovakvim okolnostima. Dodatno prolongiranje roka samo za ove slučajeve studenata i njihovih porodica.

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/studentski-parlament-predlaze-otvaranje-studentskih-domova-i-medugradskog-prevoza/

https://mina.news/crnagora/ispitni-rok-da-traje-30-radnih-dana/

https://www.portalanalitika.me/clanak/prijedlog-mjera-povodom-nastavka-rada-fakulteta-ciji-je-rad-prekinut-usljed-pandemije-virusa-covid-19

https://fosmedia.me/infos/drustvo/ispitni-rok-da-traje-30-radnih-dana

https://volimpodgoricu.me/2020/05/12/studentski-parlament-predlozio-otvoriti-studentske-domove-i-omoguciti-medjuradski-prevoz/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/278932/ispitni-rok-da-traje-30-radnih-dana.html

https://www.antenam.net/drustvo/158311-spucg-ispitni-rok-da-traje-30-radnih-dana

https://www.pobjeda.me/clanak/studentski-parlament-trazi-da-se-otvore-domovi

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1773