Rektorat, 01.07.2020

Na Univerzitetu Crne Gore registrovano 2.797 kandidata, prijavljeno 1.774 drugog dana upisa do 9.00 satiX

Drugog dana upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore, putem elektronske prijave, do 9.00  sati, registrovalo se 2.797 , od čega je 1.774 učitalo svu potrebnu dokumentaciju.

Podsjećamo, u elektronskoj prijavi i tekstu raspisanog Konkursa je objašnjen svaki korak elektronske prijave, koja će biti završena  2. jula 2020. godine, u 16.00 sati, kada se sistem zatvara.

Kandidati treba da skeniraju originalnu dokumentaciju, u odvojenim PDF fajlovima, veličine do 5 MB i da urade učitavanje (upload) na stranici Dokumenta za upis, za koju će link dobiti u okviru elektronske prijave.

Originalna dokumenta koja je potrebno skenirati su:  svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore; diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma; kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Nakon završene elektronske prijave, do 2. jula 2020. godine, do 16.00 sati, potrebno je poslati preporučenom/kurirskom poštom originalna dokumenta, koja su priložena i elektronski, na adresu organizacione jedinice za čiji studijski program su se prijavili. Adresu organizacione jedinice dobijaju u mejlu obavještenja, po završetku elektronske prijave.

 

Korisni linkovi za informacije o upisu na Univerzitet Crne Gore

Prvog dana elektronskog upisa Univerziteta Crne Gore: 2 070 registrovanih i 1 106 završenih prijava do 16.00 sati

Počela elektronska prijava: 780 registrovanih i 266 završenih prijava do 12.00 sati

 

 

Fakultet Studijski program UKUPAN BROJ PRIJAVA el. prijava ✔ +
učitana dokumenta ✔
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 109 79
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 16 8
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 5 4
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 36 25
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 10 7
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 219 140
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 118 69
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 22 12
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 173 114
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 79 50
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 73 52
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 16 7
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 1 0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 6 4
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 13 10
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 15 10
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 3 2
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 63 39
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 43 22
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 63 37
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 34 16
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 26 14
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 119 55
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 7 4
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 9 4
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 6 3
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 7 5
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3 2
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 23 18
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 53 36
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 5 3
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 20 12
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 53 33
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 7 4
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 34 24
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 7 4
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 56 36
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 68 46
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 6 2
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 100 74
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 24 10
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 18 10
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 72 45
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 75 57
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 102 72
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 88 51
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 22 16
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 28 19
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 29 16
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 12 8
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 7 2
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 17 8
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 41 25
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 72 46
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 32 19
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 268 178
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 56 35
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 4 2
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 39 26
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 19 16
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 33 20
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 13 7
SUMA   2797 1774

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-univerzitetu-crne-gore-registrovano-2797-kandidata-prijavljeno-1774-drugog-dana-upisa

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/284287/upis-na-ucg-u-toku-prijavljeno-2797-kandidata.html

https://fosmedia.me/infos/drustvo/upis-na-ucg-u-toku-prijavljeno-2797-buducih-brucosa

 

 

Broj posjeta : 1697