Rektorat, 03.07.2020

Čestitka rektora Nikolića i Plaketa Univerziteta Crne Gore povodom 40 godina od osnivanja Građevinskog fakultetaX

Povodom proslave jubilarne četiri decenije od osnivanja Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić, uputio je čestitku rukovodstvu Fakulteta, kolegama, studentima i alumnistima.

Rektor je istakao važnost Građevinskog fakulteta koji, kroz usavršavanje nastavnog i istraživačkog osoblja i studenata, doprinosi ostvarenju misije Univerziteta Crne Gore, odnosno stvaranju i širenju znanja kroz izvrsnost u obrazovanju i nauci, unapređenju međunarodne saradnje, stvaranju uspješnih i društveno odgovornih akademskih građana, kao i promociji demokratskog i održivog razvoja crnogorskog društva.

"Sa ponosom ističem višedecenijsku tradiciju i potvrdu kontinuiranog, intenzivnog i bogatog naučnoistraživačkog rada Građevinskog fakulteta, podržanog formiranjem Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija, koja funkcioniše kao podorganizaciona jedinica Fakulteta i omogućava poseban kvalitet u realizaciji praktične nastave", kazao je Nikolić dodajući da je osnivanjem Fakulteta zaokruženo jezgro tehničkih fakulteta Univerziteta Veljko Vlahović u Titogradu.

Rektor vjeruje da će Građevinski fakultet, u skladu sa Strategijom razvoja UCG 2019-2024, tradicionalno nastaviti da doprinosi obrazovanju visokostručnih kadrova, naučnoistraživačkog kadra, razvoju i unapređenju naučnoistraživačkog i stručnog rada u oblastima koje se izučavaju na Fakultetu.

Čestitku rektora Nikolića objavljujemo u prilogu.

Komunikacijski i PR Centar

Dokumenti

Broj posjeta : 279