Rektorat, 15.07.2020

Konkurs Univerziteta Crne Gore za upis u II roku biće raspisan u petakKonkurs za upis studenata na budžetu, u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2020/21. godinu, u II upisnom roku, biće raspisan u petak, 17. jula 2020. godine.

Konkurs će biti objavljen na sajtu Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me) i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori.  

Prijave na Konkurs podnosiće se isključivo elektronski, u subotu, 18. jula 2020. godine do 16 časova.

Ukoliko Komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti obavještenje putem e-maila da prijava nije potpuna te da se ona ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h.

Kandidat je obavezan da dostavi original dokumenata preporučenom/kurirskom pošiljkom ovjerenom od strane ovlašćenog dostavljača, zaključno sa 20. julom 2020. godine.

U slučaju da je originalna dokumentaciju već dostavljena u I roku, a  nije ostvareno pravo upisa, kandidat ne treba da preuzima dokumentaciju ukoliko želi da  konkuriše na neki od studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore koji ima mjesta u okviru drugog upisnog roka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polagaće se 21. jula 2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknut na internet stranicama fakulteta i akademija.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koje ih organizuju, a koji su dodatni uslov za upis, polagaće se u periodu 21-22. jul 2020. godine, prema rasporedu koji će biti istaknuti na njihovim internet stranicama.

Upis kandidata će se izvršiti zaključno sa 25. julom 2020. godine.

 Sve detaljnije informacije biće precizirane u tekstu Konkursa.

 

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/konkurs-univerziteta-crne-gore-za-upis-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak/

https://www.portalanalitika.me/clanak/konkurs-za-upis-brucosa-u-drugom-roku-bice-raspisan-u-petak

https://mnemagazin.me/2020/07/15/ucg-konkurs-za-drugi-upisni-rok-17-jula/

http://www.rtvbudva.me/vijesti/konkurs-za-upis-u-drugom-roku-bice-raspisan-u-petak/34520 

https://www.standard.co.me/drustvo/ucg-konkurs-za-upis-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak/

https://www.antenam.net/drustvo/164832-konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-fakultete-u-petak

https://www.aktuelno.me/crna-gora/konkurs-univerziteta-crne-gore-za-upis-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/285938/u-petak-konkurs-za-drugi-upisni-rok.html

https://www.pobjeda.me/clanak/u-petak-drugi-upisnik-rok-na-ucg

https://fosmedia.me/index.php/infos/drustvo/u-petak-drugi-upisni-rok

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 3028