Rektorat, 16.09.2020

Otvorene prijave za studentski festival u NorveškojX

 

International Student Festival in Trondheim (ISFiT) se održava u norveškom gradu Trondhajmu, od 11. do 22. Februara 2021. godine.

ISFiT se održava svake druge godine i okupi preko 500 studenata iz cijelog svijeta koji, tokom trajanja festivala, diskutuju o globalnim problemima u svojim lokalnim zajednicama. Nažalost, zbog pandemije COIVD-19, učešće na festivalu 2021. godine je ograničeno na studente iz Evrope.

Tema ISFiT-a 2021. je “Creating Knowledge” te će učesnici, podijeljeni u šest grupa, diskutovati o znanju iz perspektive obrazovnih sistema, kulture i aktivizma, normi i društvenih vrijednosti, moći znanja, medija, i tehnologije.

Pored radionica i predavanja, studenti iz Crne Gore imaju priliku da nauče o norveškoj kulturi jer će tokom trajanja festivala biti smješteni kod norveških porodica i studenata. Osim ovoga, svi učesnici će imati obezbijeđena dva obroka dnevno, dok troškove prevoza do i od Trondhajma snose sami participanti. U određenim slučajevima, organizatori će pokriti i troškove prevoza za ograničeni broj učesnika.

Prijave za ISFiT su besplatne, a vrše se putem stranice http://participant.isfit.org/
Rok za prijavu je 27. Septembar.

Za sva pitanja i pomoć u ispunjavanju prijave, možete se javiti crnogorskim studentima koji su već učestvovali na ISFiT-u i to putem Facebook stranice ISFiT Montenegro: https://www.facebook.com/ISFiT.Montenegro

Broj posjeta : 665