Rektorat, 15.10.2020

Drugi upisni rok za jednogodišnje master studije obima 60 ECTSX

Organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore raspisaće konkurse za upis na jednogodišnje master studije, obima 60 ECTS, u II upisnom roku,  za studijsku 2020/21. godinu, do 19. oktobra 2020. godine.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama, a rokove za predaju dokumentacije će definisati fakulteti u okviru teksta konkursa.

Konkursi će biti objavljeni na podstranicama fakulteta, u okviru zvaničnog sajta Univerziteta Crne Gore(www.ucg.ac.me), kao i u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori.

Upis će biti organizovan uz strogo poštovanje mjera koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, a u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa bliže su uređeni  Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, dostupnim na sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/drugi-upisni-rok-za-jednogodisnje-master-studije-obima-60-ects

https://www.antenam.net/drustvo/174776-drugi-upisni-rok-za-jednogodisnje-master-studije-obima-60-ects

 

Dokumenti

Broj posjeta : 963