Rektorat, 16.10.2020

Nagradni konkurs za najbolji esej i video prilog o građanskim temamaX

Asocijacija frankofonih univerziteta (AUF) pokrenula  je nagradni Konkurs za najbolji esej i video prilog za studente univerziteta, članove AUF-a, među kojima je i Univerzitet Crne Gore.

Cilj takmičenja je podsticanje studenata na razmišljanje i izražavanje na temu: zajedničkog života, ravnopravnosti polova, životne sredine, a nagrada je Samsung Galaxy tablet.

Detalji konkursa objavljeni su na:

Konkurs je dio regionalnog projekta "Inovacioni konzorcijum za izgradnju participativnih zajednica na univerzitetima u Centralnoj i Istočnoj Evropi".

Broj posjeta : 129