Rektorat, 25.11.2020

Studentski adresarX

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Naziv

 

Adresa Telefon (+382) Email/Web
Rektorat Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 209

rektorat@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me 

Centar za studije i
kontrolu kvaliteta
Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 252

office@qas.ac.me

www.ucg.ac.me 

Komunikacijski i
PR centar
Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 247

pr@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me 

Kancelarija za međunarodnu saradnju Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 250

iroum@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me 

Karijerni centar Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 244

karijernicentar@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me

 

 

FAKULTETI UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Arhitektonski fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 269 262
020 269 317
020 269 287

arhitektura@ucg.ac.me 

www.ucg.ac.me/af 

Biotehnički fakultet Mihaila Lalića 1
81000 Podgorica
020 268 437
020 268 432

btf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/btf 

Ekonomski fakultet Jovana Tomaševića 37
81000 Podgorica
020 241 450

studentskasluzbaef@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ef  

Elektrotehnički fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 245 839
067 257 137

etf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/etf 

Fakultet dramskih
umjetnosti
Ul. Bajova br. 5
81250 Cetinje
041 231 460
041 233 623

fdu@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/fdu

Fakultet likovnih
umjetnosti
Ul. Bajova 150
81250 Cetinje
041 231 506
041 241 184

flu@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/flu 

Fakultet političkih
nauka
Ul. 13. jula br. 2
81000 Podgorica
020 481 169
020 239 074

fpn@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/fpn 

Fakultet za sport i
fizičko vaspitanje
Vuka Karadžića 83
81400 Nikšić
040 235 204
040 235 200

fakultetzasportnk@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/sport 

Fakultet za turizam i
hotelijerstvo
Stari grad br. 320
85330 Kotor
032 322 686
032 325 049

fth@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/fth 

Filološki fakultet Danila Bojovića bb
81400 Nikšić
040 224 008
040 243 912

filoloski@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/fil 

Filozofski fakultet Danila Bojovića bb
81400 Nikšić
040 243 921
040 243 912
040 247 109

ff@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ff 

Građevinski fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 244 905
020 264 560
020 241 903

gf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/gf 

Mašinski fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 245 003
020 245 116

mf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/mf 

Medicinski fakultet Kruševac bb
81000 Podgorica
020 245 157
020 673 293

infomedf@ucg.ac.me

www.ucg.c.me/med 

Metalurško-tehnološki fakultet Cetinjski put b.b.
81000 Podgorica
020 245 406

mtf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/mtf 

Muzička akademija Njegoševa bb
82150 Cetinje
041 232 104

ma@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ma 

Pomorski fakultet Kotor Dobrota br. 36
85330 Kotor
032 303 184
032 303 188
032 303 184

pfkotor@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/pfkotor 

Pravni fakultet Ul. 13. jula br. 2
81000 Podgorica
020 481 144
020 481 140

pravo@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/pf

Prirodno-matematički fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 245 204
020 244 608

pmf@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/pmf 

 

INSTITUTI UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Institut za biologiju mora P. Fah 69
85330 Kotor
032 334 570

ibmk@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ibm 

Istorijski institut Bulevar revolucije 5
P. Fah 96
81000 Podgorica
020 241 336

ii@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ii 

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanje i
inovacije
Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 209

ciii@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ciii 

 

BIBLIOTEKA 

 

Centralna univerzitetska biblioteka Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 245
020 414 259

cub@ucg.ac.me

cubpg-pozajmica@ucg.ac.me

www.ucg.ac.me/ 

 

STUDENTSKE ORGANIZACIJE

 

Studentski
parlament UCG
Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 295

http://www.spucg.ucg.ac.me/

FB: Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

Broj posjeta : 470