Rektorat, 12.02.2020

Studenti koji polože test onlajn kursa o akademskom integritetu dobiće sertifikatwww.akademskiintegritet.ucg.ac.me

Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore održao je juče radni sastanak sa imenovanim predstavnicima za akademski integritet fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore, kao  i sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Direktorica Centra za unapređenje kvaliteta prof. dr Sanja Peković kazala je da će u narednom periodu poseban fokus aktivnosti biti na tome da što veći broj studenata prođe kroz onlajn obuku Univerziteta Crne Gore o akademskom integritetu i položi test, za koji će dobiti i odgovarajući sertifikat.

Ona je pozvala predstavnike za akademski integritet kao i predstavnike Studentskog parlamenta da motivišu studente da u što većem broju pohađaju onlajn kurseve.

Profesorica Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore i članica Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta Dubravka Drakić održala je prezentaciju o onlajn kursevima Univerziteta Crne Gore, počev od  registracije, preko polaganja onlajn testova do dobijanja sertifikata.

Testovi su namijenjeni studentima svih nivoa studija, koji putem video materijala,  mogu dobiti korisne informacije koje im mogu, između ostalog,  pomoći,  prilikom izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih, pa i doktorskih radova, sa jasnim uputstvima za pravila akademskog pisanja i ciljem upoznavanja studenata sa osnovnim postulatima akademskog integriteta.

Na sastanku je istaknuto da je akademski integritet mnogo šira tema od plagijarizma i da  obuhvata razne aspekte i ponašanja unutar akademske zajednice, te da je podjednaka odgovornost svih članova akademske zajednice - nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata, da čine i grade akademsku kulturu.

 

 

Broj posjeta : 1571