Rektorat, 24.04.2020

Razmatrane prijavljene teme za master radoveX

Odbor za monitoring master studija Univerziteta Crne Gore je u srijedu održao elektronsku sjednicu na kojoj su razmatrane prijavljene teme za master radove.

Fakultetske jedinice Univerziteta Crne Gore će biti blagovremeno obaviještene o mišljenju Odbora.

Odbor za monitoring master studija, koji predstavlja sastavni dio Centra za unapređenje kvaliteta studija Univerziteta Crne Gore, kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta master radova, i to kroz redovne konsultacije sa studentima i mentorima.

Broj posjeta : 558