Rektorat, 18.05.2020

Studenti ocjenjuju nastavu u onlajn anketiX

Studentsko vrednovanje nastave putem onlajn ankete, bio je povod današnjeg elektronskog sastanka predstavnika Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore i predstavnika studenata, odnosno Studentskog Parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Anketiranje studenata se realizuje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta Crne Gore i u terminima definisanim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.

Kako su ranije studenti popunjavali anketu u prostorijama fakulteta Univerziteta Crne Gore, sada se, omogućavanjem pristupnog koda, olakšao pristup onlajn anketi, a u skladu sa mjerama sprečavanja širenja virusa COVID 19, koje su još uvijek na snazi.

Na sastanku je istaknuto da anketiranje teče regularno, te da se očekuje veliki odziv studenata, kako bi rezultati ankete bili relevantniji i kako bi se unaprijedio kvalitet nastave. 

Takođe, na sastanku je bilo riječi i o nastavi na Univerzitetu Crne Gore, koja se, radi obezbjeđivanja kontinuiteta, od uvođenja mjera, realizovala elektronskim putem, posredstvom platformi koje je preporučio fakultetima Rektorat Univerziteta Crne Gore.

   

 

Broj posjeta : 673