Odbrana polaznih istraživanja / Anita Martić
Odbrana polaznih istraživanja / Anita Martić

UNIVERZITET CRNE GORE

Studijski program Održivi razvoj

Odbrana polaznih istraživanja

Doktorantkinja Anita Martić braniće polazna istraživanja radnog naziva „Izazovi u suzbijanju fitopatogene gljive Botrytis cinerea u Podgoričkom vinogorju: ispitivanje optimalne strategije tretiranja, bioloških agenasa i rezistentnosti patogena na fungicide“.

Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije je u sljedećem sastavu:

  • prof. dr Nedeljko Latinović, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: Zaštita bilja fitofarmacija) – mentor;
  • prof. dr Jelena Latinović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast - fitopatologija) – član;
  • dr Vesna Maraš, naučni savjetnik, Univerzitet Crne Gore (naučna oblast: vinogradarstvo) – član.

Odbrana polaznih istraživanja biće organizovana u petak, 23. decembra 2022. godine, u Računarskoj sali CIS-a, zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 12.15 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.