Rektorat, 28.12.2017

XXXII sjednica Odbora za doktorske studije, 7. februar 2018.32 sjednica Odbora za doktorske studije održaće se 7. februara 2018. sa početkom u 11h u zgradi Rektorata

Dnevni red

Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Odbora za doktorske studije

 1. Uputstvo o postupku utvrđivanja plagijata download
 2. Imenovanje mentora studentu Vladimiru Preleviću download1download2 
 3. Imenovanje mentora studentu Izedinu Mehmetiju download1download2
 4. Izvještaj mentora o radu studenta Stojana Božovića download 
 5. Izvještaj mentora o radu studenta Željke Beljkaš download
 6. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Ivane Bošković download
 7. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Bogića Gligorovića download
 8. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Sidita Duli download
 9. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Maje Sekulović download
 10. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije mr Bojane Femić download
 11. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije mr Halit Maloku download
 12. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije mr Uglješa Urošević download
 13. Priznavanje ECTS mr Qenan Maxhuni download
 14. Izmjena organizacije nastave na Filološkom fakultetu download

Dokumenti