Rektorat, 03.10.2018

XL sjednica Odbora za doktorske studijePristigli materijali

  1. Imenovanje mentora za kandidata Marka Blagojevića download
  2. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Slađane Kavarić download
  3. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Aleksandre Jovanović download1download2
  4. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu Bahri Gjinovci download
  5. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu Fitim Arifi download
  6. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu Malsor Gjonbalaj download
  7. Izjašnjavanje o izvještajima softvera za provjeru plagijata 

Dokumenti